IPNZE

IPNZEHet IPNZE, Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid Europa, is een stichting ’ter bevordering en instandhouding van het verlenen van pastorale zorg aan de in Zuid Europa wonende of tijdelijk verblijvende Nederlanders, voor zover zij zich organiseren in interkerkelijk verband.’ De stichting heeft een faciliterende rol voor Nederlanders die wonen of overwinteren in een aantal Zuid-Europese landen zoals Spanje, Portugal en Turkije. De website biedt informatie over locaties van kerkdiensten middels adressen en Google maps met routebeschrijving, en een lijst met predikanten.

Het is een eenvoudige website, gebouwd op basis van WordPress en het Genesis Framework. De website is op het moment van schrijven nog niet volledig ingevuld en afgerond, maar biedt wel alvast de belangrijkste info voor mensen die op dit moment in een van deze landen verblijven.