Lucille Werner Foundation

Lucille Werner Foundation‘Na het succes van de Mis(s) Verkiezing richtte Lucille Werner in 2006 de Lucille Werner Foundation op. Met de Foundation wil Lucille Werner de beeldvorming over mensen met een handicap veranderen. Het hebben van een handicap heeft tot op de dag van vandaag te vaak een negatief imago en daar moet verandering in komen!’

De website werd gemaakt voor de Lucille Werner Foundation in opdracht van Webmastery. De site is gebaseerd op het WordPress Genesis framework en is responsive. Via een formulier kan men een bosje bloemen bestellen en afrekenen, zijn er diverse plugins geïnstalleerd om de gebruiksvriendelijkheid zo groot mogelijk te maken en er is een voorleesfunctie voor slechtzienden.

Website: www.lwfoundation.nl