Vrienden van Traverse.nl

Schermafdruk van de voorpagina van vriendenvantraverse.nlDe website bestaat onder meer uit een donatiemodule, formulier om wensen in te kunnen dienen, een slider voor het toevoegen van bedrijfslogo’s en een nieuwsbriefmodule. De website is gebaseerd op een Genesis template dat daarna is aangepast aan het ontwerp en de wensen van de klant.

‘Mensen in de maatschappelijke opvang leven vaak in armoede en kunnen maar moeizaam aansluiting vinden bij de veeleisende maatschappij. Cli├źnten van Traverse hebben met elkaar gemeen dat zij door een diversiteit aan problemen dakloos zijn of dat dreigen te worden. Onder professionele begeleiding wordt intensief gewerkt om weer grip te kunnen krijgen op het eigen leven en deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Stichting Vrienden van Traverse is er om deze mensen een steuntje in de rug te geven. Stichting Vrienden van Traverse wil mensen, al is het maar voor even, laten ontsnappen uit de dagelijkse ellende van problemen en emoties. Het gaat hierbij vooral om de kleine dingen die het doen; dingen die velen van ons vanzelfsprekend vinden. Dit steuntje in de rug zal mensen positiever stemmen en het maatschappelijke en persoonlijke herstel bevorderen.’ (bron: vriendenvantraverse.nl)

Website: www.vriendenvantraverse.nl